. Nhưng bây giờ do có vài mâu thuẫn nên mẹ tôi muốn tự ý đòi lại phần đất đó và đòi sang tên lại cho mẹ tôi. Tôi muốn hỏi là sau khi sang tên cho tôi rồi thì mẹ tôi đòi lại đất có được không? Kinh mong luật sư giải đáp thắc mắc giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn!

Theo như bạn đã trình bày thì mẹ bạn đã tặng cho bạn 01 nền nhà đất thổ thông qua văn phòng Công chứng. Trường hợp của bạn được Bộ luật dân sư năm 2015 điều chỉnh tại các Điều 457, Điều 459, Điều 462 cụ thể như sau:

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.

Trường hợp của bạn tài sản mẹ bạn tặng cho được xem là bất động sản. Bất động sản bao gồm: Đất đai; Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai;Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; Tài sản khác theo quy định của pháp luật. (Điều 107 Bộ Luật Dân sự 2015). Đối với tặng cho này cần đáp ứng các điều kiện sau:

1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.

2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Như vậy, điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất là hợp đồng phải có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký quyền sở hữu và hợp đồng tặng cho có hiệu lực từ thời điểm bất động sản đó được đăng ký. Bố mẹ bạn tặng cho bạn quyền sử dụng đất nhà thổ cư và đã sang tên hợp pháp nên sẽ không thể lấy lại được. Trừ trường hợp tặng cho tài sản có điều kiện theo quy định tại Điều 462 Bộ luật dân sự 2015 hoặc bạn và mẹ bạn thỏa thuận hủy hợp đồng cho tặng.

Điều 462. Tặng cho tài sản có điều kiện

1. Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.

3. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Nếu trường hợp của bạn là tặng cho có điều kiện mà khi được nhận tài sản, bạn đã không thực hiện như những nghĩa vụ thì bố mẹ bạn có quyền yêu cầu đòi lại tài sản và bồi thường thiệt hại.

Do mẹ bạ và bạn đã thực hiện tặng cho tại văn phòng công chứng do đó trường hợp của bạn còn được Luật công chứng năm 2014 điều chỉnh:

Thứ nhất, Phạm vi công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản (Điều 42)

Công chứng viên của tổ chức hành, nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản.

Thứ hai, Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch (Điều 51)

– Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

– Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

– Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.